Naslovna » Vesti

Vesti

Održana obuka revizora u saradnji sa GIZ-om

U Vršcu je, u cilju jačanja kapaciteta Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije, u saradnji sa projektom Podrška reformi javne uprave, koji se sprovodi u okviru nemačko-srpske razvojne saradnje od strane nemačke organizacije GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit), održana obuka „Meke veštine za revizore“ u periodu od 23. septembra do 26. septembra 2019. godine.

Obuka je obuhvatila oblasti kao što su neverbalna komunikacija - interpretacija govora tela i veštine izraza lica u odnosu revizor-klijent, manipulacije u poslovnoj komunikaciji, očuvanje kritičkog mišljenja i profesionalnog integriteta revizora, internu komunikaciju i podsticanje pozitivnog okruženja i efektivno vođenje sastanaka.

Navedena obuka je predviđena Godišnjim programom obuke Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije.

 Održana obuka revizora u saradnji sa GIZ-om

* * *

Godišnji sastanak IPA revizorskih tela

U Valoni, Albanija, od 3. do 4. jula 2019. godine održan je godišnji seminar revizorskih tela za programe Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA). Organizator seminara bilo je revizorsko telo Albanije a tema seminara bila je jačanje saradnje revizorskih tela IPA zemalja. Seminar su pohađali predstavnici revizorskih tela iz Crne Gore, Makedonije, Albanije, Turske i Srbije.

U okviru seminara prezentovani su načini organizacije i funkcionisanje revizorskih tela kao i iskustva i naučene lekcije u postupcima revizije sprovedenim u IPA zemljama u prethodnom periodu. Predstavnici Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije na seminaru su održali tri predavanja na teme: „Uspostavljanje, pravni okvir i uloga Kancelarije“, „Revizije sprovedene u 2018. i 2019. godini“ i „Softver za reviziju i upravljanje dokumentacijom“.

 Godišnji sastanak IPA revizorskih tela

* * *

TAIEX ekspertska misija: FIDIK ugovori

U Beogradu je u prostorijama Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima EU u periodu od 13. do 14. juna 2019. godine uspešno održana ekspertska misija na temu „FIDIK ugovori“. Cilj ekspertske misije bio je jačanje kapaciteta Kancelarije u pogledu kvaliteta obavljanja revizije infrastrukturnih projekata, koji zahtevaju specifična znanja o FIDIK ugovorima. Misija je realizovana kroz predavanje i praktične primere eksperata iz zemlje članice EU.

 TAIEX ekspertska misija: FIDIK ugovori

Ekspertska misija održana je u organizaciji posebnog Odeljenja u okviru Generalnog direktorata za susedsku politiku i pregovore o proširenju Evropske komisije – TAIEX. Eksperti koji su sproveli misiju bili su iz susedne zemlje članice EU, Republike Hrvatske. Obuka je obuhvatila većinu zaposlenih u Kancelariji za reviziju sistema upravljanja sredstvima EU, koji se bave revizijom, predstavnike Ministarstva Finansija – Sektora za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije, kao i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Uprave za agrarna plaćanja.

 TAIEX ekspertska misija: FIDIK ugovori

* * *

Softver za reviziju i rukovanje dokumentima u fazi produkcije

Softver za reviziju i rukovanje dokumentima ušao je u svoju finalnu fazu, fazu produkcije. Softver je nabavljen za potrebe Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije, kao deo projekta tehničke pomoći, a koji finansira Evropska unija.

Konačni preduslov za pokretanje je ispunjen nakon što je Kancelarija potpisala protokol o saradnji sa Državnim data centrom Kancelarije za informacione tehnologije i eelektronsku upravu u decembru prošle godine. Protokol, koji su potpisali direktor Kancelarija za reviziju sistema upravljanja sredstvima EU i direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu, Ljubinko Stanojević i prof. dr Mihailo Jovanović, omogućio je premeštanje nove opreme i novog softvera, finansiranih iz sredstava Evropske unije, u Državni data centar. Kancelarija je tako postala petnaesti korisnik Državnog data centra, centralne lokacije za ključne informacione i komunikacione infrastrukture Republike Srbije, koji je po tehničkim i sigurnosnim standardima jedan od najmodernijih centara u regionu.

Novi softver će omogućiti viši nivo integracije, delotvornosti i efikasnosti aktivnosti Kancelarije za reviziju.

 Softver za reviziju i rukovanje dokumentima u fazi produkcije

* * *

TAIEX ekspertska misija za unapređenje sistema kontrole kvaliteta i uveravanje

U Beogradu je u prostorijama Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima EU u periodu od 17. do 18. januara 2019. godine uspešno održana ekspertska misija na temu „Obezbeđenje i kontrola kvaliteta“. Cilj ekspertske misije bio je jačanje administrativnih kapaciteta Kancelarije u pogledu kvaliteta obavljanja revizije i njegove kontrole, a time i dalje unapređenje uspostavljenog sistema kontrole kvaliteta. Misija je realizovana kroz predavanje i praktične primere eksperta iz zemlje članice EU.

Ekspertska misija održana je u organizaciji posebnog Odeljenja u okviru Generalnog direktorata za susedsku politiku i pregovore o proširenju Evropske komisije – TAIEX. Ekspert koji je sproveo misiju bio iz je susedne zemlje članice EU, Republike Hrvatske. Ova obuka obuhvatila je većinu zaposlenih u Kancelariji za reviziju sistema upravljanja sredstvima EU, koji se bave revizijom.

* * *

Učešće predstavnika Kancelarije za reviziju sistema upravljanja EU fondova na konferenciji FINIZ 2018

Dana, 7. decembra 2018. godine, Direktor Kancelarije za reviziju sistema upravljanja EU fondova učestvovao je na Međunarodnoj naučnoj konferenciji FINIZ 2018 pod nazivom „Uloga finansijskog i nefinansijskog izveštavanja u odgovornom poslovanju”. Kancelarija za reviziju sistema upravljanja EU fondova je jedan od prijatelja konferencije FINIZ. Konferenciju koja je održana pod pokroviteljstvom Univerziteta Singidunum u Beogradu, otvorio je prof. dr Milovan Stanišić, predsednik Univerziteta Singidunum. Uvodno izlaganje održao dr Duško Pejović, predsednik, generalni državni revizor, Državna revizorska institucija.

 Učešće predstavnika Kancelarije za reviziju sistema upravljanja EU fondova na konferenciji FINIZ 2018

* * *

Održana druga konferencija OLAF - ISES u Beogradu

U Beogradu je 21. septembra 2018. godine održana druga konferencija Evropske službe za suzbijanje prevara (European Anti-Fraud Office - OLAF) u organizaciji ISES u prostorijama Informacionog centra Evropske unije (EUIC). Tema konferencije bila je Otkrivanje, postupanje, unapređenje znanja u cilju sprečavanja prevara i nepravilnosti u međunarodnoj saradnji i razvojnim projektima (IPA i ENI).

Izlaganje na konferenciji održali su predstavnik Evropske službe za suzbijanje prevara, Clemens Kreith; rukovodilac Odeljenja za suzbijanje nepravilnosti i prevara u postupanju sa sredstvima Evropske unije (AFCOS) u okviru Ministarstva finansija Republike Srbije, Jelena Sedlaček; direktor Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije, Ljubinko Stanojević i rukovodilac Grupe za reviziju, Svetlana Novaković; predstavnici Odeljenja za suzbijanje nepravilnosti i prevara u postupanju sa sredstvima Evropske unije Italije, Francesco Attardi i Ugo Liberatore; predstavnik Evropskog Suda revizora, Jorge Guevara Lopez; kao i predstavnik revizorske kuće Moore Stephens, Roberto Russo. Nakon svakog izlaganja, učesnici su diskutovali o otvorenim pitanjima.

Konferenciji su prisustvovali predstavnici nacionalnih kancelarija AFCOS-a i članovi Grupa revizora za (IPA) programe: Srbija- Bosna i Hercegovina, Srbija - Crna Gora i Srbija – BJR Makedonija, u kojima je Kancelarija za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije vodeće revizorsko telo.

Na konferenciji su iskustvo Kancelarije u otkrivanju i postupanju sa prevarama i nepravilnostima, prilikom sprovođenja revizije projekata finansiranih sredstvima Evropske unije, predstavili direktor Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije, Ljubinko Stanojević i rukovodilac Grupe za reviziju u okviru oblasti politika regionalna i teritorijalna saradnja, Svetlana Novaković.

 Održana druga konferencija OLAF - ISES u Beogradu

* * *

Održana ekspertska misija u Beogradu u organizaciji TAIEX

U Beogradu je u prostorijama Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima EU od 02. do 06. jula 2018. godine uspešno održana ekspertska misija na temu Finansijsko upravljanje – IPARD specifičnosti. Cilj ekspertske misije bio je jačanje administrativnih kapaciteta Kancelarije u reviziji finansijskog upravljanja sredstvima EU, sa posebnim osvrtom na reviziju finansijskog upravljanja IPARD tela, kroz pružanje saveta i praktične primere eksperta iz zemlje članice EU.

Ekspertska misija održana je u organizaciji posebnog Odeljenja u okviru Generalnog direktorata za susedsku politiku i pregovore o proširenju Evropske komisije – TAIEX. Misiju je sprovela ekspertkinja iz susedne zemlje članice EU, Republike Hrvatske. Pored zaposlenih u Kancelariji, misiji su prisustvovali i predstavnici interne revizije IPARD tela Republike Srbije.

 Održana ekspertska misija u Beogradu u organizaciji TAIEX

* * *

Održan seminar revizorskih tela IPA u Zagrebu u organizaciji DG NEAR

U Zagrebu je od 29. do 31. maja 2018. godine održan seminar revizorskih tela za programe Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA). Organizator seminara je bio DG NEAR Evropske komisije, a jedan od predavača je bio i predstavnik Evropskog revizorskog suda. Seminar su pohađali predstavnici revizorskih tela iz Crne Gore, Makedonije, Albanije, Turske i Srbije.

Glavne teme seminara su bile interna kontrola, COSO okvir interne kontrole i uzorkovanje, dok je na temu revizije sistema održana i radionica. Seminar je takođe poslužio kao prilika za razmenu iskustava i znanja revizorskih tela. Predstavnici DG NEAR su posebno pohvalili Kancelariju za reviziju sistema upravljanja sredstvima EU, istakavši da će se, u skladu sa veštinama i iskustvom naših revizora, ubuduće više oslanjati na naš rad.

 Održan seminar revizorskih tela IPA u Zagrebu u organizaciji DG NEAR

* * *

U Skoplјu održana radionica TAIEX

U Skoplјu je 24. i 25. oktobra 2017. godine održana TAIEX radionica za više zemalјa na temu izazova koje donosi IPA II i jačanje mreže nacionalnih revizorskih tela. Cilј radionice bili su razmena najbolјe prakse i iskustva sa revizijom IPA fondova.

Radionica je održana u saradnji sa revizorskim telom Makedonije, a prisustvovali su joj i predstavnici Delegacije EU, DG NEAR, kao i regionalnih revizorskih tela. Predstavnike Kancelarije za reviziju sistema upravlјanja sredstvima EU Republike Srbije predvodio je njen direktor, Ljubinko Stanojevic, koji je predstavio naša iskustva u sprovođenju revizije Instrumenta pretpristupne pomoći.

 U Skoplјu održana radionica TAIEX  U Skoplјu održana radionica TAIEX

* * *

Održana radionica u Gložanu

Dana 12.10.2017. godine, revizori Kancelarije za reviziju sistema upravlјanja sredstvima Evropske unije prisustvovali su radionici revizora Evropske komisije na projektu „Development of Innovative Chocolate Products Fortified with Bioactive Compounds”, Eugen Chocolate d.o.o., mesto Gložan, Južnobački okrug, Vojvodina.

Terenskoj poseti (radionici), takođe su prisustvovali i predstavnici sledećih institucija: Fond za inovacionu delatnost; Ministarstvo finansija – Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske Unije (CFCU) kao i Sektor za upravlјanje sredstvima Evropske Unije (NAO SO i Nacionalni Fond); Ministarstvo za evropske integracije – Sektor za planiranje, programiranje, praćenje i izveštavanje o sredstvima EU i razvojnoj pomoći (NIPAK TS); Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – Sektor za međunarodnu saradnju i evropske integracije (IPA jedinica).

 Održana radionica u Gložanu

* * *

Održana druga sednica Odbora za praćenje IPARD II programa

U Beogradu je 3. oktobra 2017. godine održana druga sednica Odbora za praćenje implementacije pretpristupnog programa za ruralni razvoj IPARD II, koji se odnosi na period 2014-2020. Između ostalog, na sednici je rečeno da će revizori Evropske komisije sprovesti finalnu reviziju operativne infrastrukture u drugoj polovini novembra, nakon čega bi Srbija mogla da dobije zeleno svetlo za početak realizacije IPARD sredstava u iznosu od 175 miliona evra. Nakon toga bi usledio prvi poziv za korišćenje ovih sredstava za polјoprivrednike.

Osim članova ovog tela, sednici su prisustvovali i predstavnici Generalnog direktorata Evropske komisije za polјoprivredu i ruralni razvoj, Delegacije EU u Srbiji, Ministarstva za EU integracije, kao i naše Kancelarije za reviziju sistema upravlјanja sredstvima Evropske unije, ispred koje je zamenik direktora, Slobodan Karanović, prisutne upoznao sa ulogom Revizorskog tela u narednom periodu.

 Održana druga sednica Odbora za praćenje IPARD II programa

* * *

Poseta delegacije Odbora za budžetsku kontrolu Evropskog parlamenta

Delegacija Odbora za budžetsku kontrolu Evropskog parlamenta (CONT) posetila je Republiku Srbiju 17. jula 2017. godine. Cilј posete je bilo uveravanje da su sredstva Evropske Unije za pretpristupnu pomoć (IPA) utrošena efikasno i delotvorno, i to kroz nekoliko projekata. Između ostalih, u tu svrhu izabran je i projekat „Podrška izgradnji kapaciteta revizorskog tela“.

Direktor Kancelarije za reviziju sistema upravlјanja sredstvima Evropske unije Ljubinko Stanojević ukratko je predstavio delatnost Kancelarije, cilјeve i budžet projekta, rezultate i ishode, kao i buduće potrebe za finansiranjem dalјeg unapređenja kapaciteta. Nakon izlaganja, direktor Kancelarije odgovarao je na pitanja Dereka Vona, šefa delegacije i Martine Dlabajove, potpredsednice Odbora za budžetsku kontrolu. Zaklјučak gospodina Vona bio je da je u Srbiji učinjen veliki napredak kada su u pitanju efikasnost i delotvornost uspostavlјenih struktura za planiranje i realizaciju IPA fondova i pozitivno ocenio planove za održavanje administrativnih kapaciteta u ovoj oblasti.

Poseta delegacije Odbora za budžetsku kontrolu Evropskog parlamenta

* * *

Prvi sastanak Grupe revizora za Program prekogranične saradnje Srbija - Bosna i Hercegovina 2014-2020

U Beogradu, 13. oktobra 2016. godine održan je prvi sastanak Grupe revizora za Program prekogranične saradnje Srbija - Bosna i Hercegovina 2014-2020.

Na sastanku se razgovaralo o trenutnom statusu Programa i razmatrana su pravila grupe revizora i revizorska strategija za programski period 2014-2020.

* * *

Prvi sastanak Grupe revizora za Program prekogranične saradnje Srbija - Crna Gora 2014-2020

U Beogradu, 28. septembra 2016. godine održan je prvi sastanak Grupe revizora za Program prekogranične saradnje Srbija - Crna Gora 2014-2020.

Na sastanku se razgovaralo o trenutnom statusu Programa i razmatrana su pravila grupe revizora i revizorska strategija za programski period 2014-2020.

* * *

Studijska poseta Litvaniji

Kao deo projekta „Podrška izgradnji kapaciteta Kancelarije za reviziju sistema upravlјanja sredstvima EU“, naši su revizori posetili svoje litvanske kolege u periodu od 28. juna do 2. jula 2016. godine.

Zaposleni Nacionalne kancelarije za reviziju Litvanije predstavili su svoju kancelariju i sa predstavnicima naše Kancelarije podelili iskustva i dobru praksu u organizovanju i sprovođenju revizije. Posebna pažnja je posvećena temama kao što su planiranje revizije, alati i metodologija revizijskog procesa, metodologija uzorkovanja, stručni razvoj revizija i saradnja sa Evropskom komisijom. Pored toga, održane su i radionice sa predstavnicima Nacionalne agencije za plaćanja i Ministarstva polјoprivrede.

Studijska poseta Litvaniji Studijska poseta Litvaniji Studijska poseta Litvaniji

* * *

Seminar revizorskih tela održan u Berovu, Makedonija

Generalni direktorat za susedsku politiku i proširenje (DG NEAR) Evropske komisije organizovao je u Berovu, Makedonija, seminar namenjen revizorskim telima i telima za podršku Nacionalnom službeniku za odobravanje. Seminaru, čiji je cilј bio davanje smernica vezano za proces poveravanja za IPA II, prisustvovali su predstavnici ovih tela iz Srbije, Crne Gore, Makedonije, Albanije i Turske.

Seminar je održan od 22. do 25. februara 2016. godine.

Seminar revizorskih tela održan u Berovu Seminar revizorskih tela održan u Berovu

* * *

Održana prva sednica Odbora za praćenje IPARD II programa

U Beogradu je 11. februara 2016. godine održana prva sednica Odbora za praćenje IPARD II programa – programa namenjenog ruralnom razvoju, koji se finansira iz pretpristupnih fondova Evropske unije, a koji se odnosi na period 2014-2020. Sednici, koju je otvorila ministar polјoprivrede i zaštite životne sredine dr Bogosavlјević-Bošković, prisustvovao je i direktor Kancelarije za reviziju sistema upravlјanja sredstvima Evropske unije, Slobodan Karanović. Gospodin Karanović je prisutne upoznao sa prethodnim i trenutnim aktivnostima na podizanju administrativnih kapaciteta i reinstitucionalizaciji Kancelarije, kao i planovima za budući rad na reviziji IPARD II programa.

Očekuje se da će se proces akreditacije državnih institucija vezano za IPARD II program završiti tokom prve polovine 2016. godine.

Održana prva sednica Odbora za praćenje IPARD II programa Održana prva sednica Odbora za praćenje IPARD II programa Održana prva sednica Odbora za praćenje IPARD II programa Održana prva sednica Odbora za praćenje IPARD II programa

* * *

U Budimpešti održan godišnji sastanak Grupe revizora za Program prekogranične saradnje Srbija-Mađarska

U Budimpešti je 10. februara 2016. godine održan godišnji sastanak Grupe revizora za Program prekogranične saradnje Srbija – Mađarska 2007-2013, kojem su prisustvovali i revizori Kancelarije za reviziju sistema upravlјanja sredstvima Evropske unije.

Na sastanku se razgovaralo o trenutnom statusu Programa prekogranične saradnje Srbija-Mađarska 2007-2013, kao i revizorskoj strategiji za ovaj program za programski period 2014-2020.

* * *

 

Predstavnici Kancelarije za reviziju sistema upravlјanja sredstvima Evropske unije posetili su u julu ove godine Brisel i Luksemburg, u okviru projekta „Podrška izgradnji kapaciteta Kancelarije za reviziju sistema upravlјanja sredstvima EU“. Tokom ove studijske posete, naše kolege su posetile sedište Evropske komisije, kao i Evropski revizorski sud, koji u svom Žurnalu o tome izveštava u sledećem članku.