Naslovna » Javne nabavke

Javne nabavke

2019 godina

Javna nabavka male vrednosti broj 1/2019

Usluge putničkih agencija i slične usluge - usluge posredovanja za rezervaciju hotelskog smeštaja za službena putovanja u zemlji i inostranstvu i avio prevoza za službena putovanja u inostranstvu.

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije

 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

 

2017 godina

Javna nabavka male vrednosti broj 2/2017

Nabavka revizorskog softvera

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 

Javna nabavka male vrednosti broj 1/2017

Usluge putničkih agencija i slične usluge – usluge posredovanja za rezervaciju hotelskog smeštaja za službena putovanja u zemlјi i inostranstvu i avio prevoza za službena putovanja u inostranstvu.

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

 

2016 godina

Javna nabavka male vrednosti broj 1/2016

Usluge putničkih agencija i slične usluge - usluge posredovanja za rezervaciju hotelskog smeštaja za službena putovanja u zemlјi i inostranstvu i avio prevoza za službena putovanja u inostranstvu.

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 

2015 godina

Javna nabavka male vrednosti broj 1/2015

Usluge putničkih agencija i slične usluge - usluge posredovanja za rezervaciju hotelskog smeštaja za službena putovanja u zemlјi i inostranstvu i avio prevoza za službena putovanja u inostranstvu.

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1

 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2

 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3

 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom Ugovoru