Насловна » Вести

Вести

Одржана обука ревизора у сарадњи са ГИЗ-ом

У Вршцу је, у циљу јачања капацитета Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске уније, у сарадњи са пројектом Подршка реформи јавне управе, који се спроводи у оквиру немачко-српске развојне сарадње од стране немачке организације ГИЗ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit), одржана обука „Меке вештине за ревизоре“ у периоду од 23. септембра до 26. септембра 2019. године.

Обука је обухватила области као што су невербална комуникација - интерпретација говора тела и вештине израза лица у односу ревизор-клијент, манипулације у пословној комуникацији, очување критичког мишљења и професионалног интегритета ревизора, интерну комуникацију и подстицање позитивног окружења и ефективно вођење састанака.

Наведена обука је предвиђена Годишњим програмом обуке Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске уније.

 Одржана обука ревизора у сарадњи са ГИЗ-ом

* * *

Годишњи састанак ИПА ревизорских тела

У Валони, Aлбанија, од 3. до 4. јула 2019. године одржан је годишњи семинар ревизорских тела за програме Инструмента претприступне помоћи (ИПА). Организатор семинара било је ревизорско тело Албаније а тема семинара била је јачање сарадње ревизорских тела ИПА земаља. Семинар су похађали представници ревизорских тела из Црне Горе, Македоније, Албаније, Турске и Србије.

У оквиру семинара презентовани су начини организације и функционисање ревизорских тела као и искуства и научене лекције у поступцима ревизије спроведеним у ИПА земљама у претходном периоду. Представници Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске уније на семинару су одржали три предавања на теме: „Успостављање, правни оквир и улога Канцеларије“, „Ревизије спроведене у 2018. и 2019. години“ и „Софтвер за ревизију и управљање документацијом“.

 Годишњи састанак ИПА ревизорских тела

* * *

TAIEX експертска мисија: ФИДИК уговори

У Београду је у просторијама Канцеларије за ревизију система управљања средствима ЕУ у периоду од 13. до 14. јуна 2019. године успешно одржанa експертска мисија на тему „ФИДИК уговори“. Циљ експертске мисије био је јачање капацитета Канцеларије у погледу квалитета обављања ревизије инфраструктурних пројеката, који захтевају специфична знања о ФИДИК уговорима. Мисија је реализована кроз предавање и практичне примере експерата из земље чланице ЕУ.

 TAIEX експертска мисија: ФИДИК уговори

Експертска мисија одржана је у организацији посебног Одељења у оквиру Генералног директората за суседску политику и преговоре о проширењу Европске комисије – TAIEX. Експерти који су спровели мисију били су из суседне земље чланице ЕУ, Републике Хрватске. Обука је обухватила већину запослених у Канцеларији за ревизију система управљања средствима ЕУ, који се баве ревизијом, представнике Министарства Финансија – Сектора за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније, као и Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управе за аграрна плаћања.

 TAIEX експертска мисија: ФИДИК уговори

* * *

Софтвер за ревизију и руковање документима у фази продукције

Софтвер за ревизију и руковање документима ушао је у своју финалну фазу, фазу продукције. Софтвер је набављен за потребе Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске уније, као део пројекта техничке помоћи, а који финансира Европска унија.

Коначни предуслов за покретање је испуњен након што је Канцеларија потписала протокол о сарадњи са Државним дата центром Канцеларије за информационе технологије и еелектронску управу у децембру прошле године. Протокол, који су потписали директор Канцеларија за ревизију система управљања средствима ЕУ и директор Канцеларије за информационе технологије и електронску управу, Љубинко Станојевић и проф. др Михаило Јовановић, омогућио је премештање нове опреме и новог софтвера, финансираних из средстава Европске уније, у Државни дата центар. Канцеларија је тако постала петнаести корисник Државног дата центра, централне локације за кључне информационе и комуникационе инфраструктуре Републике Србије, који је по техничким и сигурносним стандардима један од најмодернијих центара у региону.

Нови софтвер ће омогућити виши ниво интеграције, делотворности и ефикасности активности Канцеларије за ревизију.

 Софтвер за ревизију и руковање документима у фази продукције

* * *

TAIEX експертска мисија за унапређење система контроле квалитета и уверавање

У Београду је у просторијама Канцеларије за ревизију система управљања средствима ЕУ у периоду од 17. до 18. јануара 2019. године успешно одржанa експертска мисија на тему „Обезбеђење и контрола квалитета“. Циљ експертске мисије био је јачање административних капацитета Канцеларије у погледу квалитета обављања ревизије и његове контроле, а тиме и даље унапређење успостављеног система контроле квалитета. Мисија је реализована кроз предавање и практичне примере експерта из земље чланице ЕУ.

Експертска мисија одржана је у организацији посебног Одељења у оквиру Генералног директората за суседску политику и преговоре о проширењу Европске комисије – TAIEX. Експерт који је спровео мисију био из је суседне земље чланице ЕУ, Републике Хрватске. Ова обука обухватила је већину запослених у Канцеларији за ревизију система управљања средствима ЕУ, који се баве ревизијом.

* * *

Учешће представника Kанцеларије за ревизију система управљања ЕУ фондова на конференцији ФИНИЗ 2018

Дана, 7. децембра 2018. године, Директор Kанцеларије за ревизију система управљања ЕУ фондова учествовао је на Међународној научној конференцији ФИНИЗ 2018 под називом „Улога финансијског и нефинансијског извештавања у одговорном пословању”. Kанцеларија за ревизију система управљања ЕУ фондова је један од пријатеља конференције ФИНИЗ. Kонференцију која је одржана под покровитељством Универзитета Сингидунум у Београду, отворио је проф. др Милован Станишић, председник Универзитета Сингидунум. Уводно излагање одржао др Душко Пејовић, председник, генерални државни ревизор, Државна ревизорска институција.

 Учешће представника Kанцеларије за ревизију система управљања ЕУ фондова на конференцији ФИНИЗ 2018

* * *

Одржана друга конференција OLAF - ISES у Београду

У Београду је 21. септембра 2018. године одржанa друга конференција Европске службе за сузбијање превара (European Anti-Fraud Office - OLAF) у организацији ISES у просторијама Информационог центра Европске уније (EUIC). Тема конференције била је Откривање, поступање, унапређење знања у циљу спречавања превара и неправилности у међународној сарадњи и развојним пројектима (IPA и ENI).

Излагање на конференцији одржали су представник Европске службе за сузбијање превара, Clemens Kreith; руководилац Одељења за сузбијање неправилности и превара у поступању са средствима Европске уније (AFCOS) у оквиру Министарства финансија Републике Србије, Јелена Седлачек; директор Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске уније, Љубинко Станојевић и руководилац Групе за ревизију, Светлана Новаковић; представници Одељења за сузбијање неправилности и превара у поступању са средствима Европске уније Италије, Francesco Attardi и Ugo Liberatore; представник Европског Суда ревизора, Jorge Guevara Lopez; као и представник ревизорске куће Moore Stephens, Roberto Russo. Након сваког излагања, учесници су дискутовали о отвореним питањима.

Конференцији су присуствовали представници националних канцеларија AFCOS-a и чланови Група ревизора за (IPA) програме: Србија- Босна и Херцеговина, Србија - Црна Гора и Србија – БЈР Македонија, у којима је Канцеларија за ревизију система управљања средствима Европске уније водеће ревизорско тело.

На конференцији су искуство Канцеларије у откривању и поступању са преварама и неправилностима, приликом спровођења ревизије пројеката финансираних средствима Европске уније, представили директор Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске уније, Љубинко Станојевић и руководилац Групе за ревизију у оквиру области политика регионална и територијална сарадња, Светлана Новаковић.

 Одржана друга конференција OLAF - ISES у Београду

* * *

Одржана експертска мисија у Београду у организацији TAIEX

У Београду је у просторијама Канцеларије за ревизију система управљања средствима ЕУ од 02. до 06. јула 2018. године успешно одржанa експертска мисија на тему Финансијско управљање – IPARD специфичности. Циљ експертске мисије био је јачање административних капацитета Канцеларије у ревизији финансијског управљања средствима ЕУ, са посебним освртом на ревизију финансијског управљања IPARD тела, кроз пружање савета и практичне примере експерта из земље чланице ЕУ.

Експертска мисија одржана је у организацији посебног Одељења у оквиру Генералног директората за суседску политику и преговоре о проширењу Европске комисије – TAIEX. Мисију је спровела експерткиња из суседне земље чланице ЕУ, Републике Хрватске. Поред запослених у Канцеларији, мисији су присуствовали и представници интерне ревизије IPARD тела Републике Србије.

 Одржана експертска мисија у Београду у организацији TAIEX

* * *

Одржан семинар ревизорских тела ИПА у Загребу у организацији DG NEAR

У Загребу је од 29. до 31. маја 2018. године одржан семинар ревизорских тела за програме Инструмента претприступне помоћи (ИПА). Организатор семинара је био DG NEAR Европске комисије, а један од предавача је био и представник Европског ревизорског суда. Семинар су похађали представници ревизорских тела из Црне Горе, Македоније, Албаније, Турске и Србије.

Главне теме семинара су биле интерна контрола, COSO оквир интерне контроле и узорковање, док је на тему ревизије система одржана и радионица. Семинар је такође послужио као прилика за размену искустава и знања ревизорских тела. Представници DG NEAR су посебно похвалили Канцеларију за ревизију система управљања средствима ЕУ, истакавши да ће се, у складу са вештинама и искуством наших ревизора, убудуће више ослањати на наш рад.

 Одржан семинар ревизорских тела ИПА у Загребу у организацији DG NEAR

* * *

У Скопљу одржана радионица ТАИЕX

У Скопљу је 24. и 25. октобра 2017. године одржана TAIEX радионица за више земаља на тему изазова које доноси ИПА II и јачање мреже националних ревизорских тела. Циљ радионице били су размена најбоље праксе и искуства са ревизијом ИПА фондова.

Радионица је одржана у сарадњи са ревизорским телом Македоније, а присуствовали су јој и представници Делегације ЕУ, DG NEAR, као и регионалних ревизорских тела. Представнике Канцеларије за ревизију система управљања средствима ЕУ Републике Србије предводио је њен директор, Љубинко Станојевиц, који је представио наша искуства у спровођењу ревизије Инструмента претприступне помоћи.

 У Скопљу одржана радионица ТАИЕX  У Скопљу одржана радионица ТАИЕX

* * *

Одржана радионица у Гложану

Дана 12.10.2017. године, ревизори Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске уније присуствовали су радионици ревизора Европске комисије на пројекту „Development of Innovative Chocolate Products Fortified with Bioactive Compounds”, Eugen Chocolate d.o.o., место Гложан, Јужнобачки округ, Војводина.

Теренској посети (радионици), такође су присуствовали и представници следећих институција: Фонд за иновациону делатност; Министарство финансија – Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске Уније (CFCU) као и Сектор за управљање средствима Европске Уније (НАО СО и Национални Фонд); Министарство за европске интеграције – Сектор за планирање, програмирање, праћење и извештавање о средствима ЕУ и развојној помоћи (НИПАК ТС); Министарство просвете, науке и технолошког развоја – Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције (ИПА јединица).

 Одржана радионица у Гложану

* * *

Одржана друга седница Одбора за праћење ИПАРД II програма

У Београду је 3. октобра 2017. године одржана друга седница Одбора за праћење имплементације претприступног програма за рурални развој ИПАРД II, који се односи на период 2014-2020. Између осталог, на седници је речено да ће ревизори Европске комисије спровести финалну ревизију оперативне инфраструктуре у другој половини новембра, након чега би Србија могла да добије зелено светло за почетак реализације ИПАРД средстава у износу од 175 милиона евра. Након тога би уследио први позив за коришћење ових средстава за пољопривреднике.

Осим чланова овог тела, седници су присуствовали и представници Генералног директората Европске комисије за пољопривреду и рурални развој, Делегације ЕУ у Србији, Министарства за ЕУ интеграције, као и наше Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске уније, испред које је заменик директора, Слободан Карановић, присутне упознао са улогом Ревизорског тела у наредном периоду.

 Одржана друга седница Одбора за праћење ИПАРД II програма

* * *

Посета делегације Одбора за буџетску контролу Европског парламента

Делегација Одбора за буџетску контролу Европског парламента (CONT) посетила је Републику Србију 17. јула 2017. године. Циљ посете је било уверавање да су средства Европске Уније за претприступну помоћ (IPA) утрошена ефикасно и делотворно, и то кроз неколико пројеката. Између осталих, у ту сврху изабран је и пројекат „Подршка изградњи капацитета ревизорског тела“.

Директор Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске уније Љубинко Станојевић укратко је представио делатност Канцеларије, циљеве и буџет пројекта, резултате и исходе, као и будуће потребе за финансирањем даљег унапређења капацитета. Након излагања, директор Канцеларије одговарао је на питања Дерека Вона, шефа делегације и  Мартине Длабајове, потпредседнице Одбора за буџетску контролу. Закључак господина Вона био је да је у Србији учињен велики напредак када су у питању ефикасност и делотворност успостављених структура за планирање и реализацију IPA фондова и позитивно оценио планове за одржавање административних капацитета у овој области.

Посета делегације Одбора за буџетску контролу Европског парламента

* * *

Први састанак Групе ревизора за Програм прекограничне сарадње Србија - Босна и Херцеговина 2014-2020

У Београду, 13. октобра 2016. године одржан је први састанак Групе ревизора за Програм прекограничне сарадње Србија - Босна и Херцеговина 2014-2020.

На састанку се разговарало о тренутном статусу Програма и разматрана су правила групе ревизора и ревизорска стратегија за програмски период 2014-2020.

 

* * *

Први састанак Групе ревизора за Програм прекограничне сарадње Србија - Црна Гора 2014-2020

У Београду, 28. септембра 2016. године одржан је први састанак Групе ревизора за Програм прекограничне сарадње Србија - Црна Гора 2014-2020.

На састанку се разговарало о тренутном статусу Програма и разматрана су правила групе ревизора и ревизорска стратегија за програмски период 2014-2020.

* * *

Студијска посета Литванији

Као део пројекта „Подршка изградњи капацитета Канцеларије за ревизију система управљања средствима ЕУ“, наши су ревизори посетили своје литванске колеге у периоду од 28. јуна до 2. јула 2016. године.

Запослени Националне канцеларије за ревизију Литваније представили су своју канцеларију и са представницима наше Канцеларије поделили искуства и добру праксу у организовању и спровођењу ревизије. Посебна пажња је посвећена темама као што су планирање ревизије, алати и методологија ревизијског процеса, методологија узорковања, стручни развој ревизија и сарадња са Европском комисијом. Поред тога, одржане су и радионице са представницима Националне агенције за плаћања и Министарства пољопривреде.

Студијска посета Литванији Студијска посета Литванији Студијска посета Литванији

* * *

Семинар ревизорских тела одржан у Берову, Македонија

Генерални директорат за суседску политику и проширење (DG NEAR) Европске комисије организовао је у Берову, Македонија, семинар намењен ревизорским телима и телима за подршку Националном службенику за одобравање. Семинару, чији је циљ био давање смерница везано за процес поверавања за ИПА ИИ, присуствовали су представници ових тела из Србије, Црне Горе, Македоније, Албаније и Турске.

Семинар је одржан од 22. до 25. фебруара 2016. године.

Семинар ревизорских тела одржан у Берову Семинар ревизорских тела одржан у Берову

* * *

Одржана прва седница Одбора за праћење ИПАРД II програма

У Београду је 11. фебруара 2016. године одржана прва седница Одбора за праћење ИПАРД II програма – програма намењеног руралном развоју, који се финансира из претприступних фондова Европске уније, а који се односи на период 2014-2020. Седници, коју је отворила министар пољопривреде и заштите животне средине др Богосављевић-Бошковић, присуствовао је и директор Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске уније, Слободан Карановић. Господин Карановић је присутне упознао са претходним и тренутним активностима на подизању административних капацитета и реинституционализацији Канцеларије, као и плановима за будући рад на ревизији ИПАРД II програма.

Очекује се да ће се процес акредитације државних институција везано за ИПАРД II програм завршити током прве половине 2016. године.

Одржана прва седница Одбора за праћење ИПАРД II програма Одржана прва седница Одбора за праћење ИПАРД II програма Одржана прва седница Одбора за праћење ИПАРД II програма Одржана прва седница Одбора за праћење ИПАРД II програма

* * *

У Будимпешти одржан годишњи састанак Групе ревизора за Програм прекограничне сарадње Србија-Мађарска

У Будимпешти је 10. фебруара 2016. године одржан годишњи састанак Групе ревизора за Програм прекограничне сарадње Србија – Мађарска 2007-2013, којем су присуствовали и ревизори Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске уније.

На састанку се разговарало о тренутном статусу Програма прекограничне сарадње Србија-Мађарска 2007-2013, као и ревизорској стратегији за овај програм за програмски период 2014-2020.

* * *

 

Представници Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске уније посетили су у јулу ове године Брисел и Луксембург, у оквиру пројекта „Подршка изградњи капацитета Канцеларије за ревизију система управљања средствима ЕУ“. Током ове студијске посете, наше колеге су посетиле седиште Европске комисије, као и Европски ревизорски суд, који у свом Журналу о томе извештава у следећем чланку.