Naslovna » Struktura

STRUKTURA

U skladu sa Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta, koji je stupio na snagu 20. oktobra 2016. godine, u Kancelariji za reviziju sistema upravlјanja sredstvima Evropske unije obrazovane su sledeće unutrašnje jedinice:

  1. Grupa za reviziju programa – izgradnja institucija i jačanje kapaciteta; društveno-ekonomski i regionalni razvoj; zapošlјavanje, socijalna politika, obrazovanje, promovisanje rodne ravnopravnosti i razvoj lјudskih resursa – NACIONALNI AKCIONI PROGRAM;
  2. Grupa za reviziju u okviru programa regionalna i teritorijalna saradnja;
  3. Grupa za reviziju u okviru programa – polјoprivreda i ruralni razvoj – IPARD program;
  4. Grupa za metodologiju i podršku reviziji;
  5. Grupa za pravne i finansijske poslove.