Насловна » Јавне набавке

Јавне набавке

2019 година

Јавна набавка мале вредности број 1/2019

Услуге путничких агенција и сличне услуге - услуге посредовања за рeзeрвaциjу хотелског смештаја за службена путовања у земљи и иностранству и авио превоза за службена путовања у иностранству.

 Преузмите документ Позив за подношење понуде

 Преузмите документ Koнкурсна документација

 Преузмите документ Измена кoнкурсне документације

 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору

 

2017 година

Јавна набавка мале вредности број 2/2017

Набавка ревизорског софтвера

 Преузмите документ Позив за подношење понуде

 Преузмите документ Koнкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 

Јавна набавка мале вредности број 1/2017

Услуге путничких агенција и сличне услуге – услуге посредовања за резервацију хотелског смештаја за службена путовања у земљи и иностранству и авио превоза за службена путовања у иностранству.

 Преузмите документ Позив за подношење понуде

 Преузмите документ Koнкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Oбавештење о поднетом захтеву за заштиту права

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору

 

2016 година

Јавна набавка мале вредности број 1/2016

Услуге путничких агенција и сличне услуге - услуге посредовања за рeзeрвaциjу хотелског смештаја за службена путовања у земљи и иностранству и авио превоза за службена путовања у иностранству.

 Преузмите документ Позив за подношење понуде

 Преузмите документ Koнкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 

2015 година

Јавна набавка мале вредности број 1/2015

Услуге путничких агенција и сличне услуге - услуге посредовања за рeзeрвaциjу хотелског смештаја за службена путовања у земљи и иностранству и авио превоза за службена путовања у иностранству.

 Преузмите документ Позив за подношење понуде

 Преузмите документ Koнкурсна документација

 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1

 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2

 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 3

 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 4

 Преузмите документ Обавештење о закљученом Уговору